NET4 Plus- 70Mbps – 300.000đ

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL NET4 Plus- 300.000đ   Ưu đãi đặc biệt khi khách hàng chuyển từ nhà mạng khác sang dùng dịch vụ của...

NET3 Plus- 55Mbps – 250.000đ

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL NET3 Plus- 250.000đ   Ưu đãi đặc biệt khi khách hàng chuyển từ nhà mạng khác sang dùng dịch vụ của...

NET2 Plus – 40Mbs – 220.000đ

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL NET2 Plus- 220.000đ   Ưu đãi đặc biệt khi khách hàng chuyển từ nhà mạng khác sang dùng dịch vụ của...

NET1 Plus- 25Mbs – 185.000đ

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL NET1 Plus - 185.000đ   Ưu đãi đặc biệt khi khách hàng chuyển từ nhà mạng khác sang dùng dịch vụ...
Hotline lắp đặt
0966 199 399