DANH SÁCH KÊNH THS

0
687

Danh sách kênh THS gói có K+

TT  TT STB Xuất xứ Thể loại Đơn vị cung cấp Kênh mới Tín hiệu TSTV (Tua lại) (giờ) TVOD (Xem lại) (ngày) NPVR
(Ghi lại)
1 1 VN Kênh giới thiệu Viettel Kênh giới thiệu
2 2 VN Tin tức tổng hợp VTV VTV1 HD HD 2 7 1
3 3 VN Khoa học – giáo dục VTV VTV2 HD HD 2 7 1
4 4 VN Giải trí tổng hợp VTV VTV3 HD HD 2 7 1
5 5 VN Tin tức tổng hợp VTV VTV4 HD HD 2 7 1
6 6 VN Tin tức tổng hợp VTV VTV5 HD HD 2 7 1
7 7 VN Tin tức tổng hợp VTC VTC1 HD HD 2 7 1
8 8 VN Tin tức tổng hợp Viettel QPVN HD HD 2 7 1
9 9 VN Tin tức tổng hợp Vnew TTXVN SD 2 7 1
10 10 VN Tin tức tổng hợp Cáp HN Hanoi 1 HD 2 7 1
11 11 VN Kênh sự kiện Viettel Viettel HD 2 0 1
12 12 VN Tin tức tổng hợp HTV HTV7 HD HD 2 7 1
13 13 VN Tin tức tổng hợp HTV HTV9 HD HD 2 7 1
14 14 VN Tin tức tổng hợp Đài Vĩnh Long Vĩnh Long 1 SD 2 2 1
15 15 VN Kênh bán hàng VTCab VTVCab 14 – Lotte SD 2 0 0
16 16 VN Kênh giới thiệu Viettel Trailer 1 HD 2 7 1
17 18 VN Phim truyện VTVCab VTVcab 2 – Phim Việt SD SD 2 0 0
18 19 VN Phim truyện VTVCab VTVcab 7 – D Drama SD SD 2 0 0
19 20 VN Phim truyện VTVCab VTVcab 19 – Kênh Phim SD SD 2 0 0
20 21 VN Phim truyện HTV HTVC phim truyện HD HD 2 0 0
21 22 VN Kênh sự kiện Viettel Viettel HD 2 1
22 23 VN Phim truyện Đài Bình Dương BTV4 – Imovie SD 2 0 0
23 24 VN Phim truyện Cáp HN MOV SD 2 0 0
24 25 NN Phim truyện Inthebox Hollywood Classic HD HD 2 2 0
25 26 NN Phim truyện Inthebox Box Movie 1 HD HD 2 2 0
26 27 NN Phim truyện Fox Fox movies HD HD 2 0 0
27 29 VN Kênh bán hàng SCTV SCTV 5 – SCJ Shopping SD 2 0 0
28 33 VN KÊNH BÁN VOD Viettel Viettel 0
29 34 VN Thể thao VTVCab Golf HD HD 2 0 0
30 35 VN Thể thao VTVcab VTVcab 3 – Thể thao TV SD SD 2 0 0
31 36 VN Thể thao VTVcab VTVcab 16 – Bóng đá TV SD SD 2 0 0
32 37 VN Thể thao VTVcab Tin tức thể thao HD HD 2 0 0
33 38 VN Thể thao HTV HTV thể thao SD 2 0 0
34 39 VN Thể thao VTC VTC3 HD HD 2 0 0
35 40 VN Thể thao VTC VTC3 HD HD 2 0 0
36 41 NN Thể thao BHD Blue Ant Extreme HD 2 0 0
37 42 NN Thể thao Thaole Kix HD 2 0 0
38 44 VN KÊNH BÁN VOD Viettel Viettel 0
39 45 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD HD 2 0 0
40 46 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 4 – Văn hóa SD SD 2 0 0
41 47 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 5 HD – E Channel HD HD 2 0 0
42 48 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 6 HD – HayTV HD HD 2 0 0
43 49 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 12 – StyleTV HD HD 2 0 0
44 50 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 15 HD – M Channel HD HD 2 0 0
45 51 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 20 – V Family SD SD 2 0 0
46 52 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC9 – Let’s Việt SD 2 0 0
47 53 VN Kênh bán hàng VTVcab VTVcab 13 – VTV Hyundai SD 0 0 0
48 54 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC7 – TodayTV SD 2 0 0
49 55 VN KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM 0
50 56 VN Kênh bán hàng VTVcab VTVcab 11 – VGS Shop SD 2 0 0
51 57 VN Giải trí tổng hợp VTV VTV6 HD HD 2 7 0
52 58 VN Khoa học – giáo dục VTV VTV7 HD HD 2 7 0
53 59 VN Tin tức tổng hợp VTV VTV8 HD HD 2 7 0
54 60 VN Tin tức tổng hợp VTV VTV9 HD HD 2 7 0
55 61 VN Giải trí tổng hợp HTV HTV2 SD 2 0 0
56 62 VN Giải trí tổng hợp HTV HTV3 SD 2 0 0
57 63 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC + Channel B SD 2 7 0
58 64 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC gia đình SD 2 7 0
59 65 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC phụ nữ SD 2 7 0
60 66 VN KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM 0
61 67 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC thuần việt SD SD 2 7 0
62 68 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC4 – Yeah1 Family SD 2 7 0
63 69 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC ca nhạc SD 2 7 0
64 70 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC13 HD – iTV HD HD 2 7 0
65 71 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 17 – Yeah1 TV  SD 2 0 0
66 72 NN Giải trí tổng hợp Fox Channel V HD HD 2 0 0
67 74 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC5 – SofaTV SD 2 7 0
68 75 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC6 SD 2 7 0
69 76 VN Giải trí tổng hợp VTC VTC8 SD 2 7 0
70 77 VN KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM 0
71 78 VN Giải trí tổng hợp Cáp HN YouTV SD 2 7 0
72 79 NN Giải trí tổng hợp BHD Blue Ant Entertainment HD HD 2 0 0
73 80 NN Giải trí tổng hợp Fox Fox life HD HD 2 0 0
74 81 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 22 – LifeTV SD 2 2 0
75 82 NN Phim truyện Thaole Diva HD 2 0 0
76 83 NN Giải trí tổng hợp Inthebox Dr. Fit HD 2 2 0
77 84 VN Giải trí tổng hợp VTVcab Waku Waku SD 2 0 0
78 85 VN Thiếu nhi VTVcab VTVcab 8 – Bi Bi SD SD 2 0 0
79 86 VN Thiếu nhi VTC VTC11 SD 2 0 0
80 87 NN Thiếu nhi Inthebox Happy Kids HD 2 2 0
81 89 VN Thiếu nhi VTVcab VTVCab 21 – Cartoon Kids HD HD 2 2 0
82 90 NN Thiếu nhi Thaole Davinci HD 2 0 0
84 94 VN Du lịch, khám phá HTV HTVC du lịch SD 2 7 0
85 95 NN Du lịch, khám phá Thaole History HD HD 2 0 0
86 96 NN Du lịch, khám phá Inthebox Planet Earth HD HD 2 2 0
87 97 NN Du lịch, khám phá Fox National Geographic Channel HD HD 2 0 0
88 98 NN Du lịch, khám phá Thaole Aisa Food HD 2 0 0
89 99 VN Kênh giới thiệu Viettel Trailer 2 HD 2 7 0
90 100 VN Phim truyện VTVcab VTVcab 7 HD – D Drama HD HD 2 0 0
91 101 VN Phim truyện HTV HTVC phim truyện HD HD 2 0 0
92 103 NN Phim truyện Inthebox Box Movie 1 HD 2 2 0
93 104 NN Phim truyện Inthebox Hollywood Classic HD 2 2 0
94 105 NN Phim truyện Fox Fox movies HD HD 2 0 0
95 106 NN Phim truyện Fox FOX HD 2 0 0
96 107 NN Phim truyện VTVcab KBS SD 2 0 0
99 112 VN Thể thao VTVcab VTVcab 3 – Thể thao TV HD HD 2 0 0
100 113 VN Thể thao VTVcab VTVcab 16 – Bóng đá TV HD HD 2 0 0
101 116 NN Thể thao BHD Blue Ant Extreme HD 2 0 0
102 117 NN Thể thao Thaole Kix HD 2 0 0
103 118 NN Thể thao Thaole Outdoor Channel HD HD 2 0 0
104 122 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD HD 2 0 0
105 123 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 5 HD – E Channel HD HD 2 0 0
106 124 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 6 HD – HayTV HD HD 2 0 0
107 125 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 12 – StyleTV HD HD 2 0 0
108 126 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 15 HD – M Channel HD HD 2 0 0
109 130 VN Giải trí tổng hợp HTV HTVC thuần việt HD HD 2 0 0
110 131 NN Giải trí tổng hợp BHD Blue Ant Entertainment HD 2 0 0
111 132 NN Giải trí tổng hợp Fox Fox life HD HD 2 0 0
112 133 NN Giải trí tổng hợp Inthebox WOMAN HD 2 2 0
113 134 NN Giải trí tổng hợp Fox Channel V HD HD 2 0 0
115 140 NN Thiếu nhi Inthebox Happy Kids HD 2 2 0
116 141 VN Thiếu nhi VTVcab VTVCab 21 – Cartoon Kids HD 2 0 0
117 142 NN Thiếu nhi Fox BabyTV SD 2 0 0
118 144 NN Du lịch, Khám phá Thaole History HD 2 0 0
119 145 NN Du lịch, Khám phá Fox National Geographic Channel HD HD 2 0 0
120 146 NN Du lịch, Khám phá Inthebox Planet Earth HD 2 2 0
121 147 NN Du lịch, Khám phá VTVcab MTV SD 2 0 0
124 154 NN Tin tức NN VTVcab France 24 SD 2 0 0
125 155 NN Tin tức NN VTVcab CNBC SD 2 0 0
126 156 NN Tin tức NN VTV DW SD 2 0 0
127 157 NN Tin tức NN VTV TV 5 SD 2 0 0
128 158 NN Tin tức NN VTV Arirang SD 2 0 0
129 159 NN Tin tức NN VTV Channel New Asia SD 2 0 0
130 160 NN Tin tức NN VTV NHK SD 2 0 0
131 161 NN Tin tức NN VTV Australia + SD 2 0 0
132 162 VN Quảng bá HTV HTV1 SD 2 7 1
133 163 VN Quảng bá VTC VTC 14 HD 2 7 1
134 164 VN Quảng bá VTC VTC 16 HD 2 7 1
135 165 VN Quảng bá Cáp HN ANTG SD 2 7 1
136 166 VN Quảng bá An ninh ANTV SD 2 7 1
137 167 VN Quảng bá VOV Quốc hội HD 2 7 1
138 168 VN Quảng bá VOV Nhân dân SD 2 7 1
139 169 VN Quảng bá VOV VOV SD 2 7 1
140 170 VN Quảng bá VTVcab VTVcab 10 – O2TV HD HD 2 0 0
141 171 VN Quảng bá VTC VTC10 SD 2 7 1
142 172 VN Quảng bá Cáp HN HiTV SD 2 7 1
143 173 VN Kinh tế – Tài chính HTV HTVC FBNC  SD 2 7 1
144 174 VN Kinh tế – Tài chính VTVcab VTVcab 9 – InfoTV SD SD 2 0 0
145 175 VN Khoa học – giáo dục VTC VTC 2 SD 2 7 1
146 176 VN Khoa học – giáo dục HTV HTV4 SD 2 7 1
147 180 VN Kênh K+ K+ K+1 HD HD 2 0 0
148 181 VN Kênh K+ K+ K+ PM HD HD 2 0 0
149 182 VN Kênh K+ K+ K+ NS HD HD 2 0 0
150 183 VN Kênh K+ K+ K+ PC HD HD 2 0 0
151 190 VN KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM HD 0 0 0
152 191 VN KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM HD 0 0 0
153 192 VN KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD 0 0 0
154 193 VN KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD 0 0 0
155 194 VN KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD 0 0 0
156 200 VN Đài tỉnh Đài Bạc Liêu Bạc Liêu SD 2 7 1
157 201 VN Đài tỉnh Đài Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu SD 2 7 1
158 202 VN Đài tỉnh Đài Bắc Giang Bắc Giang SD 2 7 1
159 203 VN Đài tỉnh Đài Bắc Kạn Bắc Kạn SD 2 7 1
160 204 VN Đài tỉnh Đài An Giang An Giang SD 2 7 1
161 205 VN Đài tỉnh Đài Bắc Ninh Bắc Ninh SD 2 7 1
162 206 VN Đài tỉnh Đài Bến Tre Bến Tre SD 2 7 1
163 207 VN Đài tỉnh Đài Bình Định Bình Định SD 2 7 1
164 208 VN Đài tỉnh Đài Bình Dương Bình Dương 1 – BTV 1 SD 2 7 1
165 209 VN Đài tỉnh Đài Bình Dương Bình Dương 2 – BTV 2 SD 2 7 1
166 210 VN Đài tỉnh Đài Bình Phước Bình Phước SD 2 7 1
167 211 VN Đài tỉnh Đài Bình Thuận Bình Thuận SD 2 7 1
168 212 VN Đài tỉnh Đài Cà Mau Cà Mau SD 2 7 1
169 213 VN Đài tỉnh Đài Cần Thơ Cần Thơ SD 2 7 1
170 214 VN Đài tỉnh Đài Cao Bằng Cao Bằng SD 2 7 1
171 215 VN Đài tỉnh Đài Đà Nẵng Đà Nẵng SD 2 7 1
172 216 VN Đài tỉnh Đài Đắc Nông Đắc Nông SD 2 7 1
173 217 VN Đài tỉnh Đài Đắk Lắk Đắk Lắk SD 2 7 1
174 218 VN Đài tỉnh Đài Điện Biên Điện Biên SD 2 7 1
175 219 VN Đài tỉnh Đài Đồng Nai Đồng Nai SD 2 7 1
176 220 VN Đài tỉnh Đài Đồng Tháp Đồng Tháp SD 2 7 1
177 221 VN Đài tỉnh Đài Gia Lai Gia Lai SD 2 7 1
178 222 VN Đài tỉnh Đài Hà Giang Hà Giang SD 2 7 1
179 223 VN Đài tỉnh Đài Hà Nam Hà Nam SD 2 7 1
180 224 VN Đài tỉnh Đài Hà Nội Hanoi 2 SD 2 7 1
181 225 VN Đài tỉnh Đài Hà Tĩnh Hà Tĩnh SD 2 7 1
182 226 VN Đài tỉnh Đài Hải Dương Hải Dương SD 2 7 1
183 227 VN Đài tỉnh Đài Hải Phòng Hải Phòng SD 2 7 1
184 228 VN Đài tỉnh Đài Hậu Giang Hậu Giang SD 2 7 1
185 229 VN Đài tỉnh Đài Hòa Bình Hòa Bình SD 2 7 1
186 230 VN Đài tỉnh Đài Hưng Yên Hưng Yên SD 2 7 1
187 231 VN Đài tỉnh Đài Khánh Hòa Khánh Hòa SD 2 7 1
188 232 VN Đài tỉnh Đài Kiên Giang Kiên Giang SD 2 7 1
189 233 VN Đài tỉnh Đài Kon Tum Kon Tum SD 2 7 1
190 234 VN Đài tỉnh Đài Lai Châu Lai Châu SD 2 7 1
191 235 VN Đài tỉnh Đài Lâm Đồng Lâm Đồng SD 2 7 1
192 236 VN Đài tỉnh Đài Lạng Sơn Lạng Sơn SD 2 7 1
193 237 VN Đài tỉnh Đài Lào Cai Lào Cai SD 2 7 1
194 238 VN Đài tỉnh Đài Long An Long An SD 2 7 1
195 239 VN Đài tỉnh Đài Nam Định Nam Định SD 2 7 1
196 240 VN Đài tỉnh Đài Nghệ An Nghệ An SD 2 7 1
197 241 VN Đài tỉnh Đài Ninh Bình Ninh Bình SD 2 7 1
198 242 VN Đài tỉnh Đài Ninh Thuận Ninh Thuận SD 2 7 1
199 243 VN Đài tỉnh Đài Phú Thọ Phú Thọ SD 2 7 1
200 244 VN Đài tỉnh Đài Phú Yên Phú Yên SD 2 7 1
201 245 VN Đài tỉnh Đài Quảng Bình Quảng Bình SD 2 7 1
202 246 VN Đài tỉnh Đài Quảng nam Quảng Nam SD 2 7 1
203 247 VN Đài tỉnh Đài Quảng Ngãi Quảng Ngãi SD 2 7 1
204 248 VN Đài tỉnh Đài Quảng Ninh Quảng Ninh 1 – QTV 1 SD 2 7 1
205 249 VN Đài tỉnh Đài Quảng Ninh Quảng Ninh 3 – QTV 3 SD 2 7 1
206 250 VN Đài tỉnh Đài Quảng Trị Quảng Trị SD 2 7 1
207 251 VN Đài tỉnh Đài Sóc Trăng Sóc Trăng SD 2 7 1
208 252 VN Đài tỉnh Đài Sơn La Sơn La SD 2 7 1
209 253 VN Đài tỉnh Đài Tây Ninh Tây Ninh SD 2 7 1
210 254 VN Đài tỉnh Đài Thái Bình Thái Bình SD 2 7 1
211 255 VN Đài tỉnh Đài Thái Nguyên Thái Nguyên SD 2 7 1
212 256 VN Đài tỉnh Đài Thanh Hóa Thanh Hóa SD 2 7 1
213 257 VN Đài tỉnh Đài Thừa Thiên Huế Huế SD 2 7 1
214 258 VN Đài tỉnh Đài Tiền Giang Tiền Giang SD 2 7 1
215 259 VN Đài tỉnh Đài Trà Vinh Trà Vinh SD 2 7 1
216 260 VN Đài tỉnh Đài Tuyên Quang Tuyên Quang SD 2 7 1
217 261 VN Đài tỉnh Đài Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc SD 2 7 1
218 262 VN Đài tỉnh Đài Vĩnh Long Vĩnh Long 2 SD 2 7 1
219 263 VN Đài tỉnh Đài Yên Bái Yên Bái SD 2 7 1
220 264 VN Đài tỉnh Đài Đà Nẵng DRT2 HD 2 7 1
221 300 Kênh giới thiệu Viettel Kênh đa màn hình HD